Skip to menu

자유소통

보름달

SEAGER 2021.11.17 21:43 Views : 290

   2019년 9월 13일

AD1659D4-F923-4EE3-8080-70C399480286.jpeg.jpg

09AB719B-C5C0-4D15-B137-069E0C9F0D1A.jpeg.jpg

카메라 Canon EOS 800D

렌즈  SIGMA 150-600mm 환산 240-900mm

노출과 발기를 조절했습니다. 원본사진 크기는 아래

C3E50BF9-EE6E-4106-A6F7-1EB9E36E765E.jpeg.jpg

 

No. Subject Author Date Views
46 고려시대 유물 file SEAGER 2021.12.11 974
45 신라시대 유물 file SEAGER 2021.12.05 952
44 창경궁 file SEAGER 2021.12.04 792
43 청역사 특별전시회 file SEAGER 2021.12.03 687
42 창덕궁 file SEAGER 2021.11.30 715
41 핀란드 특별전시회 file SEAGER 2021.11.28 299
40 가야 특별전 file SEAGER 2021.11.28 295
39 단풍 file SEAGER 2021.11.27 296
38 관악산 file SEAGER 2021.11.26 300
37 한글의날 file SEAGER 2021.11.26 295
36 용문사 file SEAGER 2021.11.24 348
35 북한산 file SEAGER 2021.11.23 297
34 경복궁 file SEAGER 2021.11.22 311
33 뚝섬유원지의 가을 file SEAGER 2021.11.22 317
32 남한산 file SEAGER 2021.11.18 298
31 북한산 file SEAGER 2021.11.17 305
» 보름달 file SEAGER 2021.11.17 290
29 경복궁 file SEAGER 2021.11.14 290
28 뚝섬유원지 file SEAGER 2021.11.14 297
27 조선시대 유물 file SEAGER 2021.11.14 435
Up