Skip to menu

자유소통

여행 부산

지세걸 2024.05.27 22:06 Views : 65 Upvote:3

  부산행 SRT 6시 표를 예약 했습니다. 3시에 잠들었는데 4시반에 일어나니 기차에 앉아 있는내내 코만 골았네요. 

IMG_2813-593.jpg

IMG_2814-594.jpg

IMG_2816-595.jpg

IMG_2819-596.jpg

IMG_2820-597.jpg

IMG_2824-598.jpg

IMG_2825-599.jpg

IMG_2827-600.jpg

IMG_2829-602.jpg

IMG_2830-601.jpg

IMG_2832-604.jpg

IMG_2833-603.jpg

IMG_2834-605.jpg

IMG_2836-606.jpg

IMG_2839-607.jpg

IMG_2843-608.jpg

IMG_2851-609.jpg

IMG_2853-611.jpg

IMG_2854-612.jpg

IMG_2867-623.jpg

IMG_2874-624.jpg

IMG_2877-625.jpg

IMG_2881-626.jpg

IMG_2885-627.jpg

IMG_2886-628.jpg

IMG_2887-629.jpg

IMG_2889-630.jpg

20240522_150923-643.jpg

20240522_163810-642.jpg

20240522_163830-641.jpg

IMG_2921-639.jpg

IMG_2922-640.jpg

IMG_2919-638.jpg

IMG_2918-637.jpg

IMG_2915-636.jpg

IMG_2890-631.jpg

IMG_2898-632.jpg

IMG_2899-634.jpg

IMG_2907-633.jpg

IMG_2913-635.jpg

 

No. Subject Author Date Views
41 명월도[明月島, 萬善寺, 용궁] new 지세걸 2024.06.24 2
40 자룽 두루미의 고장 지세걸 2024.06.21 11
» 부산 file 지세걸 2024.05.27 65
38 추억의 공간 file 지세걸 2024.05.12 107
37 경복궁 춘경 file 지세걸 2024.05.12 95
36 석촌호수 야경 file 지세걸 2024.04.23 264
35 경복궁 file 지세걸 2024.03.10 212
34 청와대 2023년 봄 file 지세걸 2024.03.10 289
33 청와대 file 지세걸 2024.03.09 339
32 속초 해수욕장 file 지세걸 2023.12.14 253
31 낙산사 file 지세걸 2023.12.14 98
30 강릉 해수욕장 file 지세걸 2023.12.14 70
29 경복궁춘경 file SEAGER 2023.04.29 116
28 불국사 file SEAGER 2023.04.25 91
27 불국사 앞에 작은 동네 file SEAGER 2023.04.21 74
26 경주 보문호 file SEAGER 2023.04.15 75
25 경주- 동궁유월지 file SEAGER 2023.04.10 87
24 경주 국립박물관 file SEAGER 2023.04.07 69
23 월정교 file SEAGER 2023.04.03 58
22 경주 - 첨성대 file SEAGER 2023.03.30 60
Up