Skip to menu

자유소통

경주 국립박물관

SEAGER 2023.04.07 13:30 Views : 50

  월정교에서 하천을 따라서 올라가면 경주 국립박물관이 나옵니다. 첨성대 월정교를 돌아서 오다보니 10시경에 되었네요. 문은 개방되어 입장할수 있지만 박물관 내부는 10시 정각에 연다고 합니다. 일단 대종이 눈에 들어옵니다.

DSC_0122-178.jpg

DSC_0132-180.jpg

DSC_0128-181.jpg

DSC_0124-179.jpg

DSC_0148-182.jpg

DSC_0160-183.jpg

DSC_0163-184.jpg

DSC_0166.JPG

DSC_0169.JPG

DSC_0170.JPG

DSC_0171.JPG

DSC_0172.JPG

DSC_0173.JPG

DSC_0174.JPG

DSC_0175.JPG

DSC_0176.JPG

DSC_0177.JPG

DSC_0178.JPG

DSC_0179.JPG

DSC_0180.JPG

DSC_0181.JPG

DSC_0182.JPG

DSC_0183.JPG

DSC_0185.JPG

DSC_0186.JPG

DSC_0187.JPG

DSC_0188.JPG

DSC_0189.JPG

DSC_0190.JPG

DSC_0192.JPG

DSC_0193.JPG

DSC_0194.JPG

DSC_0195.JPG

DSC_0163-184.jpg

DSC_0166.JPG

 

 

No. Subject Author Date Views
32 속초 해수욕장 file 지세걸 2023.12.14 33
31 낙산사 file 지세걸 2023.12.14 41
30 강릉 해수욕장 file 지세걸 2023.12.14 48
29 경복궁춘경 file SEAGER 2023.04.29 95
28 불국사 file SEAGER 2023.04.25 71
27 불국사 앞에 작은 동네 file SEAGER 2023.04.21 53
26 경주 보문호 file SEAGER 2023.04.15 56
25 경주- 동궁유월지 file SEAGER 2023.04.10 62
» 경주 국립박물관 file SEAGER 2023.04.07 50
23 월정교 file SEAGER 2023.04.03 39
22 경주 - 첨성대 file SEAGER 2023.03.30 36
21 광양매화축제 file SEAGER 2023.03.13 45
20 연자산 file SEAGER 2023.02.13 25
19 용강현 file SEAGER 2023.02.03 31
18 남한산성 설경 file SEAGER 2023.02.02 42
17 창경궁 설경 file SEAGER 2022.12.25 45
16 경복궁 설경 file SEAGER 2022.12.25 38
15 후원설경 file SEAGER 2022.12.17 42
14 창덕궁 설경 file SEAGER 2022.12.17 43
13 경복궁 설경 file SEAGER 2022.12.15 38
Up