Skip to menu

자유소통

경주 보문호

SEAGER 2023.04.15 13:58 Views : 56

DSC_0265-203.jpg

DSC_0268-204.jpg

DSC_0272-205.jpg

DSC_0276-206.jpg

DSC_0290-207.jpg

DSC_0296-208.jpg

DSC_0313-209.jpg

DSC_0318-210.jpg

DSC_0318-214.jpg

  

DSC_0331-212.jpg

DSC_0333-213.jpg

 

  다리를 건너고 나면 또다른 세상이 펼쳐집니다.  길 호수를 지나면 길이 나오는데 한쪽에는 군사기지인지 통제구역으로 설정해 놓았습니다. 다른한쪽은 벚꽃이 펼쳐져 있는데 그야말로 장관입니다.

DSC_0337-215.jpg

DSC_0344-216.jpg

DSC_0349-217.jpg

DSC_0350-218.jpg

DSC_0352-219.jpg

 

No. Subject Author Date Views
32 속초 해수욕장 file 지세걸 2023.12.14 33
31 낙산사 file 지세걸 2023.12.14 41
30 강릉 해수욕장 file 지세걸 2023.12.14 48
29 경복궁춘경 file SEAGER 2023.04.29 95
28 불국사 file SEAGER 2023.04.25 71
27 불국사 앞에 작은 동네 file SEAGER 2023.04.21 53
» 경주 보문호 file SEAGER 2023.04.15 56
25 경주- 동궁유월지 file SEAGER 2023.04.10 62
24 경주 국립박물관 file SEAGER 2023.04.07 50
23 월정교 file SEAGER 2023.04.03 39
22 경주 - 첨성대 file SEAGER 2023.03.30 36
21 광양매화축제 file SEAGER 2023.03.13 45
20 연자산 file SEAGER 2023.02.13 25
19 용강현 file SEAGER 2023.02.03 31
18 남한산성 설경 file SEAGER 2023.02.02 42
17 창경궁 설경 file SEAGER 2022.12.25 45
16 경복궁 설경 file SEAGER 2022.12.25 38
15 후원설경 file SEAGER 2022.12.17 42
14 창덕궁 설경 file SEAGER 2022.12.17 43
13 경복궁 설경 file SEAGER 2022.12.15 38
Up